Dotační programy Královéhradeckého kraje

Výlet Nové Město nad Metují

Dne 27. 6. 2018 proběhl výlet studentů Střední školy profesní přípravy do Nového Města nad Metují a jeho okolí. Hlavním cílem byla prohlídka korunovačních klenotů na zámku v Novém Městě a návštěva zámeckého parku. Poté následovala nenáročná, asi pětikilometrová, procházka z Nového Města do obce Peklo, která vedla malebným údolím řeky Metuje. V Pekle si studenti mohli prohlédnout bývalý mlýn Pekelec, který přestavěl na výletní restauraci v roce 1912 slavný architekt Dušan Jurkovič. Zde již na nás čekal autobus, který nás odvezl zpět do Hradce Králové.

Peklo

Kuchařské dovednosti 2018

Dne 19. 4. 2018 se v prostorách naší školy uskutečnil již 7. ročník regionální soutěže žáků pod názvem „Kuchařské dovednosti 2018“. Naši budoucí kuchaři poměřili své odborné dovednosti s žáky odborných učilišť ze Žamberku, z Hostinného, z Nového Města nad Metují a z Lomnice nad Popelkou. V letošním ročníku soutěžící připravovali výrobky studené kuchyně. Prvním úkolem bylo vyrobit dva druhy obložených chlebíčků a druhým rautovou mísu pro 6 osob s třemi druhy předkrmů. Samostatnou kategorii představovala soutěž „O nejlepší salát na chlebíčky“, na jehož hodnocení se podíleli žáci i učitelé z celé naší školy. Soutěžila již tradičně tříčlenná družstva, časový limit byl stanoven 3 hodiny. Po dohotovení byly všechny výrobky vystaveny ve školním bufetu, kde si je mohli zájemci z řad žáků a pedagogů školy prohlédnout. Poté každé družstvo prezentovalo své výrobky před odbornou komisí, která měla opravdu nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Všechna družstva předvedla úžasné výkony, jejich výrobky byly doslova pastvou pro oči. Důležitá byla ale i chuť a dodržování hygienických předpisů při jejich přípravě. Naši školu reprezentovali žáci Jiří Barvíř z 1. ročníku a Adéla Reljová se Štěpánkou Pírovou ze 3. ročníku oboru kuchařské práce. Všichni tři odvedli výbornou práci a získali hned dvě ohodnocení. Jejich salát na chlebíčky dostal jednoznačně nejvíc hlasů a získal tak zlatou medaili. V celkovém hodnocení se naše družstvo umístilo na druhém místě za družstvem z Nového Města nad Metují. Třetí skončili žáci ze Žamberku. Soutěž se konala za finanční podpory Královéhradeckého kraje, díky tomu všichni soutěžící obdrželi diplom a medaili a také zajímavé ceny. Všem našim soutěžícím gratulujeme ke krásnému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Zájmová činnost žáků

Škola organizuje a nabízí žákům možnost využití volného času při činnostech, o které projeví zájem. Jsou to sportovní činnosti, např. florbal, malá kopaná, kopaná, kde chlapci dosáhli výrazných úspěchů v soutěžích, poznávací činnosti, např. v motoristickém kroužku a při poskytování první pomoci. Dovednosti rozvíjí především v hudebním kroužku a při malování na hedvábí.

Tvořivé vzdělávání

Škola se snaží vyhledávat a podporovat talentované žáky především v praktické oblasti. Pomáhá jim při přípravě na cukrářské, kuchařské, zednické, tesařské, pečovatelské a pekařské soutěže. Ve většině těchto soutěží mezi partnerskými školami se naši žáci pravidelně umísťují na předních pozicích.

Den praktických činností

Záměrem tohoto dne je přiblížit a představit obory profesního vzdělávání, které škola nabízí pro vycházející žáky základních škol. V tento den jsou žákům představovány praktické činnosti, které si mohou vyzkoušet jak ve školních dílnách, tak v dílnách ve Vážní ulici, aby jim bylo usnadněno rozhodování při volbě své budoucí profesní dráhy.

Bezpečná škola

V rámci tohoto programu je pro žáky, kteří nastupují do prvních ročníků, organizován týdenní adaptační pobyt se svými třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Pro žáky jsou organizovány cykly besed s tématy zaměřenými na rizikové chování v širokém spektru problémů. Tyto besedy a zážitkové programy jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se danou problematikou, jako jsou centra primární prevence, policie ČR, vězeňská služba a další. Žáci se účastní školních sportovních aktivit, hudebních, literárních, výtvarných a oborových soutěží, které napomáhají vzájemnému poznávání.