Další aktivity

Škola nabízí svým žákům rozsáhlé mimoškolní aktivity.

Možnost navštěvovat zájmové kroužky, účastnit se sportovních akcí a profesních soutěží.

V rámci výuky jsou organizovány zájmové exkurze.