ŠVP – Cukrářské práce – tříletý obor

RVP 29 – 51 – E/01 Potravinářská výroba

  • Příprava cukrářských těst a hmot a jejich zpracování na finální výrobky. Dokončování a zdobení výrobků. Hospodaření se surovinami, obsluha strojů a zařízení ve výrobě a jejich údržba.
  • Odborný výcvik probíhá ve školních dílnach.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty Zkratky 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Český jazyk Čj 1,5 1,5 0 3
Ekologická výchova EkV 1 0 0 1
Občanská nauka ON 1 1 1 3
Osobnostní výchova OV 0 0,5 0 0,5
Úvod do studia ÚS 0,5 0 0 0,5
Ekonomická výchova EnV 0 1 0 1
Matematika M 1,5 1,5 1 4
Estetická výchova EsV 1 1 0 2
Tělesná výchova TV 1 1 0 2
Zdravotní výchova ZV 1 0 1 2
Informatika In 1 1 0 2
Oborová informatika OIn 0 0 1 1
Odborné kreslení OKr 1 0,5 0 1,5
Suroviny Su 2 2,5 3 7,5
Technologie Te 2 3 3 8
Zařízení závodu ZZ 1 1 0 2
Odborný výcvik OdV 15 17 21+(1) 54
Celkem 30,5 32,5 33+1 97

Fotogalerie