Časový harmonogram

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vyučování ve školním roce 2019/2020 bude zahájeno v pondělí 2. září 2019a to vyučováním sudého týdne.

První pololetí školního roku trvá čtvrtka 30. ledna 2020.

Druhé pololetí školního roku bude ukončeno v pondělí 29. června 2020 (v úterý 30.června 2020 - ředitelské volno)

Termíny prázdnin

 • podzimní - úterý 29. října a středa 30. října 2019
 • vánoční - sobota 21. prosince 2019 až neděle 5. ledna 2020
 • pololetní - pátek 31. ledna 2020
 • jarní - pondělí 2. března až pátek 6. března 2020
 • velikonoční - čtvrtek 9. dubna 2020
 • hlavní - středa 1. července do pondělí 31. srpna 2020

Vyučování teorie v sudých a lichých týdnech

 • Sudý týden 
  C1A, C1B, K1A, K1B, Pe1B, Pr1A, Pr1B, SD1A, T1A, T1B, Za1A, Za1B, Ze1A, Ze1B 
 • Lichý týden 
  C2A, C2B, K2A, K2B, Pe2B, Pk2A, Pr2A, Pr2B, SD2A, T2B, Za2B, Ze2B
 • 3. ročníky sudý
  pondělí -  K3B, C3B, Pe3B, Pr3B
  úterý -  K3A, T3B, Ze3B, Pe3B, Pr3B 
  středa -  K3A, T3B, Ze3B, Pe3B, Pr3B 
  čtvrtek - T3B, Ze3B, Pe3B, Pr3B
  pátek - K3B, C3B, T3B, Ze3B
 • 3. ročníky lichý
  pondělí - K3B, C3B,
  úterý - K3A, Za3B 
  středa - K3A, Za3B  
  čtvrtek - Za3B  
  pátek - K3B, C3B, Za3B
    

 Informační dny pro rodiče

 • úterý 12. listopadu 2019   745 - 1600 hodin
 • úterý 14. dubna 2020        745 - 1400 hodin

Přijímací řízení

 • 1. kolo přijímacího řízení se na škole koná ve čtvrtek 23. dubna 2020,
 • další kola vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 28. května 2020, na pondělí 29. června 2020 a úterý 25. srpna 2020.
 • Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března  2020.
 • Kritéria přijímacího řízení zveřejnit na webových stránkách do konce ledna 2020.

Závěrečné zkoušky

 • Předání vysvědčení za závěrečný ročník - podle oborů pátek 29. 5. a pondělí 1. června 2020
 • Písemná část - pondělí 1. června a úterý 2. června 2020
 • Praktická část - úterý 2., středa 3. a  čtvrtek 4. června 2020
 • Volno k přípravě na zkoušku - středa 3. června až pondělí 8. června 2020(dle rozsahu praktických zkoušek) 
 • Ústní část - úterý 9., středa 10. a čtvrtek 11. června 2020
 • Vyřazování absolventů - pátek 12. června

Opravné závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2018/2019

1. termín

2. termín

Písemná část

pondělí  23. září  2019

pondělí  2. prosince  2019

Praktická část

út. – čt.  24. – 26. září 2019

út. – čt.  3. – 5. prosince 2019

Ústní část

pátek      27. září  2019

pátek  6. prosince  2019

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2019/2020

1. termín

2. termín

Písemná část

pondělí  21. září  2020

pondělí  7. prosince  2020

Praktická část

út. – čt.  22. – 24. září 2020

út.- čt.   8. – 10. prosince 2020

Ústní část

pátek      25. září  2020

pátek     11. prosince  2020

Doklasifikační a komisionální zkoušky ve školním roce 2019/2020

za 1. pololetí 

v týdnu od 9. – 13. března 2020

za 2. pololetí 

středa 26. a čtvrtek 27. srpna 2020 (teoretické předměty)

pátek 28. apondělí 31. srpna 2020 (odborný výcvik)

Ředitelské dny volna

Podle zákona č. 561/2004 Sb. („Školský zákon“ §24, odstavec 2) stanovuje ředitel školy další dny volna z organizačních potřeb školy na:

 • pátek 20. září 2019 – školení a exkurze ped. prac. – pro teoretické i praktické vyučování
 • čtvrtek 31. října 2019 – z organizačních důvodů - pro teoretické i praktické vyučování
 • pátek 1. listopadu 2019 – z organizačních důvodů - pro teoretické i praktické vyučování
 • pátek 12. června 2020 – vyřazování absolventů - pro teoretické i praktické vyučování
 • úterý 30. června 2020 – z organizačních důvodů - pro teoretické i praktické vyučování 

Školní poradenský tým: (ŠPT)

Výchovný poradce M. Víšková

Školní metodik prevence V. Formánková

Školní metodik prevence – řešení šikany B. Vondráček

Pedagogický poradce J. Duna

Pracovník pověření stykem s PPP a SPC C. Simonová

Pracovník pověřený úkoly z environmentální oblasti M. Talavašková

Zastupující a kooperující člen (D. Karnasová)

Školský poradenský tým pracuje podle zveřejněného plánu na základě Minimálního preventivního programu školy.