Časový harmonogram

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vyučování ve školním roce 2018/2019 bude zahájeno ve čtvrtek 3. září 2018 a to vyučováním sudého týdne.

První pololetí školního roku trvá do čtvrka 31. ledna 2019.

Druhé pololetí školního roku bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Termíny prázdnin

 • podzimní - pondělí  29. října  a  úterý  30. října 2018
 • vánoční- sobota  22. prosince 2018  až  středa 2. ledna 2019
 • pololetní - pátek  1. února 2019
 • jarní - pondělí  25. února  až pátek  1. března 2019
 • velikonoční - čtvrtek  18. března 2019
 • hlavní - sobota 29. června 2019  do  neděle 1. září 2019

Vyučování teorie v sudých a lichých týdnech

 • Sudý týden 
  C1, K1, Pe1, Pk1, Pr1, SD1, T1, Za1, Ze1
 • Lichý týden 
  C2, K2, Pe2, Pk2, Pr2, SD2, T2, Za2, Ze2

3. ročníky sudý

 • pondělí - T3, Ze3, ZO3, Pr3, C3, K3
 • úterý - T3, Ze3, ZO3, Pr3, K3
 • středa - T3, Ze3, ZO3, Pr3, Pe3
 • čtvrtek - T3, Ze3, ZO3, Pr3, Pe3 
 • pátek - T3, Ze3, ZO3, Pr3, C3 

3. ročníky lichý

 • pondělí - Za3, C3, K3
 • úterý - Za3, K3
 • středa - Za3, Pe3
 • čtvrtek - Za3, Pe3
 • pátek - Za3, C3

Informační dny pro rodiče

 • úterý 13. listopadu 2018     745 - 1600 hodin
 • středa 17. dubna 2019        745 - 1400 hodin

Přijímací řízení

 • 1. kolo přijímacího řízení se na škole koná v úterý 23. dubna 2019,
 • další kola vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 23. května 2019, na úterý 25. června 2019 a úterý 27. srpna 2019.
 • Termín podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března  2019.

Závěrečné zkoušky

 • Předání vysvědčení za závěrečný ročník- pátek 31. května 2019
 • Písemná část- pondělí 3. června a 4. června 2019
 • Praktická část- úterý 4. června, středa 5. a středa 6. června 2019
 • Volno k přípravě na zkoušku- 5. června až úterý 11. června 2019 (dle rozsahu praktických zkoušek)
 • Ústní část- úterý 11., středa 12. a čtvrtek 13. června 2019

Opravné závěrečné zkoušky

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2017/2018

1. termín

2. termín

Písemná část

pondělí  17. září  2018

pondělí  3. prosince  2018

Praktická část

út. – čt.  17. – 19. září 2019

út. – čt.  4. – 6. prosince 2018

Ústní část

pátek      20. září  2019

pátek  7. prosince  2018

Opravné závěrečné zkoušky za školní rok 2018/2019

1. termín

2. termín

Písemná část

pondělí  16. září  2019

pondělí  2. prosince  2019

Praktická část

út. – čt.  18. – 20. září 2018 

út.- čt.   3. – 5. prosince 2019

Ústní část

pátek      21. září  2018

pátek     6. prosince  2019

Doklasifikační a komisionální zkoušky ve školním roce 2018/2019

za 1. pololetí 

- od 11. do 15. března 2019 

za 2. pololetí 

- úterý  27. srpna  a  středa  28. srpna 2019  (teoretické předměty)

- čtvrtek 29. a pátek 30. srpna 2019   (odborný výcvik)

Ředitelské dny volna

Podle zákona č. 561/2004 Sb. („Školský zákon“ §24, odstavec 2) stanovuje ředitel školy další dny volna z organizačních potřeb školy na:

 • pondělí 6. května 2019 a úterý 7. května 2019 – pro teorii i praxi (z organizačních a ekon. důvodů)
 • čtvrtek 9. května 2019 a pátek 10. května 2019 -  pro teorii i praxi (z provozních důvodů)

Školní poradenský tým: (ŠPT)

Výchovný poradce M. Víšková

Školní metodik prevence V. Formánková

Školní metodik prevence – řešení šikany B. Vondráček

Pedagogický poradce J. Duna

Pracovník pověření stykem s PPP a SPC C. Simonová

Pracovník pověřený úkoly z environmentální oblasti M. Talavašková

Zastupující a kooperující člen (D. Karnasová)

Školský poradenský tým pracuje podle zveřejněného plánu na základě Minimálního preventivního programu školy.