Regionální turnaj ve vybíjené dívek

Dne 5. 4. 2018 se konal regionální turnaj ve vybíjené dívek. Za účasti 4 hostujících družstev se na 1. místě umístilo Odborné učiliště z Chroustovic. 2. místo patřilo žákyním ze Střední školy profesní přípravy z Hradce Králové.  3. místo obsadilo družstvo ze Žamberku.   Děkujeme naší sestavě dívek za vzornou reprezentaci školy. Soutěž se uskutečnila za finanční podpory Magistrátu města Hradce Králové, kterému touto cestou také děkujeme.  Mgr. Jana Dudychová