Regionální turnaj ve vybíjené dívek 2019

Dne 12. 11. 2019 naše škola pořádala regionální turnaj ve vybíjené dívek. Za účasti 4 hostujících družstev se na 1. místě umístilo družstvo domácích ze Střední školy profesní přípravy Hradec Králové, 2. místo patřilo žákyním OU z Chroustovic. 3. místo obsadilo družstvo z Hostinného. Děkujeme naší sestavě dívek za vzornou reprezentaci školy.
Soutěž se uskutečnila za finanční podpory Magistrátu města Hradce Králové, kterému touto cestou také děkujeme.