Pečovatelská soutěž - 2017

Dne 20. 4. 2017 se v Hořicích konala soutěž odborných dovedností v oboru pečovatelské služby. Naši školu zastupovaly Václava a Lucie ze třídy Pe3 – pečovatelské práce.
 
Soutěž byla sestavena ze čtyř disciplín: 
  - Test všeobecných teoretických znalostí
  - Úprava lůžka s ležícím klientem i bez klienta
  - Ušití půlové zástěrky bez kapsy a ruční přišívání zapínadel 
  - Příprava a prezentace vaječné omelety

Naše žákyně si vedly velice dobře, prokázaly teoretické i praktické vědomosti a dovednosti při plnění jednotlivých úkolů. Celkově obsadily výborné druhé místo za pořádající Střední školou řemesel Hořice. Třetí místo obsadilo OU Černovice, čtvrté místo OU Žamberk a páté místo OU Nové Město nad Metují. Touto cestou děkujeme dívkám za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Michaela Daňková, vedoucí uč. odborného výcviku
Ladislava Bocksteffetlová, učitelka odborného výcviku