Památník Terezín a hora Říp – 26. 9. 2019

V rámci projektu Za českou minulostí byla uskutečněna pro žáky 2. ročníků exkurze do Památníku Terezín a na horu Říp. I tentokrát jsme se vydali do míst, která jsou nedílnou součástí naší historie. Právě 80 let od vypuknutí 2. světové války v roce 1939 dalo podnět navštívit Terezín. Nejdříve jsme projížděli židovským ghettem ve městě Terezín. Ukazovali jsme si místa, kde se za války tísnily v nelidských podmínkách tisíce židovských občanů, kteří byli odtud později deportováni do vyhlazovacích koncentračních táborů. Hlavním úkolem dopoledního programu však byla prohlídka Malé pevnosti, největšího koncentračního pracovního tábora na našem území. Od roku 1940 zde byla zřízena věznice pražského gestapa. Byli sem sváženi lidé nejen z Čech, ale i příslušníci jiných evropských národů. Převážnou většinu vězňů tvořili lidé zatčení za různé projevy odporu vůči nacistickému režimu. Viděli jsme hromadné cely vězněných, samotky, bloky A a B, koupelnu bez přívodu vody, popraviště, ale i kino pro dozorčí personál. Tam jsme také zhlédli film o historii Terezína. Velmi emotivně na nás zapůsobil Národní hřbitov, který je umístěn před branou koncentračního tábora. Tady jsme uctili památku všem obětem židovského ghetta a Malé pevnosti položením kytice. Odpoledne jsme zamířili na Říp. Vystoupali jsme k rotundě sv. Jiří a byli nadšeni. Vždyť jak se říká - každý správný Čech by alespoň jednou za život měl tuto bájnou horu navštívit. A nám se to splnilo. Exkurze se zúčastnilo 41 žáků. Splnila cíl – připomínat mladé generaci zhoubné následky potlačování svobody, demokracie a lidských práv. Celá akce byla financována z grantu Královéhradeckého kraje.