Oznámení

S účinností od středy 14. října 2020 platí zákaz vstupu žáků do školy. Teoretická i praktická výuka probíhá distančním způsobem.
Připomínáme, že novelou Školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky povinné.

PaedDr. Libor Mojžíš, ředitel školy