Informace pro žáky závěrečných ročníků

Milí žáci a zákonní zástupci,
na základě dalšího Usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 je možné z účinností od 11. května organizovat výuku a konzultace žáků závěrečných ročníku. Je povinností školy upozornit na nutnost dodržování následujících opatření:

 • Neshromažďovat se před školou
 • V prostorech školy se žáci neshlukují a používají roušku, každý má na den minimálně dvě roušky
 • Při vstupu do třídy si každý důkladně umyje ruce a následně vydesinfikuje
 • Židle a lavice jsou ve třídě rozmístěny tak, aby mezi žáky byly dvoumetrové rozestupy
 • Při výuce není nutné používat roušky, i vyučující dodržuje potřebný odstup
 • Nedodržování těchto opatření je důvodem vykázání z budovy školy
 • Při nástupu do školy každý předloží čestné prohlášení o zdravotním stavu (viz. tiskopis)
 • Každá třída obdrží od svého třídního učitele datum prvního nástupu školy, čas, učebnu a rozvrh konzultací na daný den
S pozdravem
PaedDr. Libor Mojžíš, ředitel školy  

 
 • Časový harmonogram přípravy na závěrečné zkoušky ke stažení ZDE
 • Tiskopis čestného prohlášení o zdravotním stavu ke stažení ZDE
 • Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020 – celé znění ke stažení ZDE