INFORMACE PRO ŽÁKY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vyučování ve školním roce 2020/2021 bude zahájeno v úterý 1. září. Pro žáky vyšších ročníků od 8 hodin. Pro první ročníky od 9 hodin. Ke vstupu do budovy není třeba roušek. Všichni si po příchodu do třídy důkladně umyjí ruce dezinfekčním mýdlem. Ostatní osoby přicházející do školy si desinfekci rukou provedu ve vstupní hale. Po zahájení výuky budou desinfikovány kliky a další dotyková místa. V průběhu výuky není možné opouštět budovu školy.