AKTUÁLNÍ INFORMACE ŽÁKŮM 1. a 2. ROČNÍKŮ VŠECH OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření proti pandemii  CoV- 19 ve školství budou žáci prvních a druhých ročníků (s výjimkou závěrečných  ročníků oboru Provozní služby (Práce ve službách a domácnostech) a Potravinářské práce(Pekařské práce) vyzváni třídními učiteli ke konzultacím ve škole po datu 15. června 2020 (dostupnými komunikačními prostředky – telefonicky, mailem informace na webových stránkách školy, úřední deska).