Adaptační kurz Běleč nad Orlicí 19. 9. – 23. 9. 2016

V letošním školním roce se uskutečnil 8. ročník adaptačního kurzu pro první ročníky. Kurz se uskutečnil opět uprostřed lesů ČR nedaleko Hradce Králové v táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Pobyt byl rozdělen do dvou částí. První část kurzu se uskutečnila od pondělí 19. 9. do středy 21. 9. 2016 pro třídní kolektivy se svými třídními učiteli: Ze1, Pk1, K1, PP1. Druhá část prvních ročníků: Pr1, Za1T1, C1, Pe1SD1 dorazila ve středu 21. 9. 2016 a vracela se 23. 9. 2016 zpět do Hradce Králové. Celkový počet účastníků v obou termínech byl 60 žáků 1. ročníků. Cílem adaptačního kurzu bylo rychleji se adaptovat na prostředí Střední školy profesní přípravy, lépe poznat své spolužáky a vyučující a získat nové vědomosti a dovednosti z pobytu v přírodě. Proto v  průběhu celého adaptačního kurzu proběhlo mnoho her, dovedností a soutěží pro třídní kolektivy, které jsme nakonec vyhodnotili a odměnili diplomy a drobnými sladkostmi. Nutno dodat, že se všichni účastníci s vervou zapojili a ať vyhráli či se umístili na jiném pořadí, byl adaptační kurz pro mnohé velkým zážitkem. Nejen, že se všichni vzájemně poznali, ale doufejme, že se alespoň částečně naučili i vzájemně tolerovat a respektovat.